TỦ ẤM CO₂ SURETHERM™ VỚI KÍNH HIỂN VI INCUVIEW™ LCI

  • Tùy chọn trang bị kính hiển vi bên trong tủ
  • Kiểm soát nhiệt độ chính xác
  • Độ chính xác và khả năng khôi phục nhiệt mạnh mẽ
  • Cửa và khung cửa đều được sưởi ấm

H3565-45: Tủ ấm SureTherm CO₂ 45 L kèm 2 giá

H3565-45-LCI: Giá kính hiển vi tích hợp IncuView™ cho tủ 45 L

H3565-180: Tủ ấm SureTherm CO₂ 180 L kèm 3 giá

H3565-180HD: Tủ ấm SureTherm CO₂ 180 L với chức năng khử nhiễm bằng nhiệt độ

H3565-180HDO2: Tủ ấm SureTherm CO₂ 180 L với chức năng khử nhiễm bằng nhiệt độ, cửa mở riêng và điều chỉnh O₂

H3565-180-LCI: Giá kính hiển vi tích hợp IncuView™ cho tủ 180 L