MÁY VORTEX BENCHMIXER™ V2

  • Đầu lắc 2 mặt thích hợp với nhiều loại ống ly tâm
  • Motor mạnh mẽ giúp trộn lắc hiệu quả
  • Chế độ vận hành liên tục hoặc “chạm” để khởi động
  • Hệ thống cân bằng động Q-Drive™
  • Tốc độ từ 200 đến 3200 vòng/phút
  • Có thể thay đổi nhiều loại đầu lắc thích hợp với các loại ống ly tâm lên đến 50 ml

Mã sản phẩm: BV1003