MÁY KHỬ TRÙNG MICRO BEAD RESEARCH STERILIZER

  • Khử trùng kẹp và các dụng cụ nghiên cứu khác (~ 15 giây)
  • Điều khiển kỹ thuật số, nhiệt độ lên tới 300°C
  • Tránh nguy cơ khi sử dụng lửa
  • Dòng sản phẩm TALL phù hợp với những vật dụng lớn hơn

Mã sản phẩm:

B1201: Micro Bead Research Sterilizer (40 x 80 mm) kèm hạt bead thủy tinh

B1202: Micro Bead Research Sterilizer, Tall (40 x 150 mm) kèm hạt bead thủy tinh