MÁY TIỆT TRÙNG BACTIZAPPER™ TILT

  • Giúp tiệt trùng hoàn toàn cả que cấy và miệng ống
  • Dòng XL có thể tiệt trùng được những loại ống lớn hơn
  • Chỉnh được độ nghiêng của máy giúp thuận tiện khi thao tác
  • An toàn, tiện lợi và vệ sinh
  • Không cần sử dụng lửa
  • Thích hợp cho các phòng thí nghiệm nghiên cứu

Mã sản phẩm:

B1001: BactiZapper™ Tilt

B1001-XL: BactiZapper™ Tilt XL

B1000: BactiZapper™  Classic