MÁY ỔN NHIỆT KHÔ MYBLOCK

  • Điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số
  • Nắp có bản lề (tăng độ đồng nhất và bảo toàn năng lượng)
  • Đầu dò nhiệt độ ngoài (tùy chọn để đo nhiệt độ thực tế của mẫu)
  • Block nhiệt 2 mặt Quick-Flip (tương thích với các loại ống, dải ống PCR và đĩa PCR)
  • Block nhiệt được bán riêng

Mã sản phẩm:

BSH5001: myBlock I buồng đơn, không kèm block nhiệt

BSH5001-1B: myBlock I buồng đơn, kèm theo 1 block nhiệt BSWCMB

BSH5002: myBlock II buồng đôi, không kèm block nhiệt

BSH5002-2B: myBlock II buồng đôi, kèm theo 2 block nhiệt BSWCMB