MÁY NGHIỀN ĐỒNG THỂ LẠNH BEADBLASTER 24R

  • Tải lượng lớn: 24 ống 2 ml
  • Chức năng làm lạnh giúp bảo quản những mẫu nhạy cảm với thay đổi nhiệt độ
  • Làm lạnh trực tiếp không sử dụng đá khô, nito lỏng hoặc các nguồn bên ngoài
  • Ống 2,0 ml được dán kín – Tránh nhiễm chéo
  • Có thể cung cấp các loại hạt bead chuẩn bị sẵn trong ống hoặc số lượng lớn

Mã sản phẩm: D2400-R