MÁY NGHIỀN ĐỒNG THỂ BEADBUG™3

  • Lực trộn cực mạnh cho quy trình ly giải hoặc nghiền đồng thể
  • Nhanh và hiệu quả hơn các công cụ nghiền mô thông thường
  • Nghiền đồng thể đồng thời đến 3 ống mẫu
  • Cực nhỏ gọn với chiều rộng chưa đến 17 cm
  • Loại bỏ nguy cơ nhiễm chéo liên quan đến các công cụ nghiền đồng thể cầm tay
  • Có thể cung cấp các loại hạt bead chuẩn bị sẵn trong ống hoặc số lượng lớn

Mã sản phẩm: D1030