MÁY LY TÂM LC-8

  • Điều khiển tốc độ kỹ thuật số lên tới 5000 vòng/phút
  • Khóa nắp an toàn, tránh mở nắp khi đang vận hành
  • Thiết kế thông khí độc đáo giữ mẫu mát
  • Tải lượng lên đến 8 ống 15 ml

Mã sản phẩm: C3100/ C3200