MÁY LẮC/ Ủ NHIỆT KHÔ MULTI-THERM SHAKER

  • Điều khiển nhiệt độ từ 0°C đến 100°C
  • Block nhiệt có thể thay thế, thích hợp với các loại ống từ 0,2 ml đến 50 ml
  • Thiết kế giếng có viền độc đáo giúp truyền nhiệt đồng đều
  • Gồm 2 mẫu máy: Ủ nóng/ lạnh hoặc chỉ ủ nóng
  • Chức năng liên kết/ lặp lại chuỗi chương trình (chỉ có ở mẫu máy HC)
  • Block nhiệt được bán riêng

Mã sản phẩm:

H500-H: MultiTherm Shaker với chức năng ủ nóng

H5000-HC: MultiTherm Shaker với chức năng ủ nóng và lạnh