MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT H3770

  • Bề mặt gốm kích thước lớn 18,7 x 18,7 cm
  • Đèn LED cảnh báo nhiệt độ cao
  • Khả năng khuấy đến 5 L
  • Kiểm soát nhiệt độ chính xác của mẫu (bằng đầu dò tùy chọn mua cùng sản phẩm)

Mã sản phẩm:

H3770-H: Máy gia nhiệt

H3770-HS: Máy khuấy từ gia nhiệt

H3770-S: Máy khuấy từ