MÁY ĐO QUANG PHỔ SMARTREADER™ 96

  • Bảng điều khiển màn hình màu cảm ứng 7 inch trực quan
  • Tích hợp hệ thống lọc với bước sóng nằm trong khoảng 340-750 nm
  • Vận hành độc lập, truyền dữ liệu đến ổ cứng di động qua cổng USB
  • Khoảng hấp thụ: 0,0-4,000 Abs
  • Đường truyền quang 8 kênh, không bị phân tán
  • Tích hợp đế lắc đa tốc độ
  • Dòng MR9600-T được trang bị tính năng kiểm soát nhiệt độ khi ủ đĩa

Mã sản phẩm:

MR9600: SmartReader™ 96 kèm lọc 405, 450, 492 và 630 nm, 115V

MR9600-E: SmartReader™ 96 kèm lọc 405, 450, 492 và 630 nm, 230V

MR9600-T: SmartReader™ 96 có chức năng ủ, kèm lọc 405, 450, 492 và 630 nm, 115V

MR9600-T-E: SmartReader™ 96 có chức năng ủ, kèm lọc 405, 450, 492 và 630 nm, 230V

MR9600-TP: Máy in nhiệt cho MR-9600

MR9600-PA: Giấy in cho MR9600-TP, 4 bộ

MR9600-CAL: Đĩa kiểm tra hiệu năng và hiệu chuẩn cho MR9600

MR9600-340/ 380/ 405/ 415/ 420/ 450/ 470/ 492/ 510/ 520/ 532/ 540/ 546/ 560/ 562/ 570/ 578/ 590/ 595/ 600/ 620/ 630/ 646/ 650/ 663/ 680/ 690/ 700/ 750: Lọc cho máy đo quang phổ, 340/ 380/ 405/ 415/ 420/ 450/ 470/ 492/ 510/ 520/ 532/ 540/ 546/ 560/ 562/ 570/ 578/ 590/ 595/ 600/ 620/ 630/ 646/ 650/ 663/ 680/ 690/ 700/ 750 nm