MÁY CHỤP ẢNH GEL – gelLITE

  • Chế tạo và sản xuất tại Anh
  • Có thể điều khiển thủ công hoàn toàn việc lấy nét và thu phóng của máy ảnh
  • Nhiều lựa chọn bộ lọc cho nhuộm ethidium bromide và các loại chất nhuộm DNA an toàn khác
  • Có thể lựa chọn dòng máy có tấm lọc ánh sáng trắng hoặc ánh sáng xanh
  • Máy ảnh độ phân phải 5 triệu pixel với 65.536 mức độ màu xám
  • Phần mềm chụp ảnh genePIX và phân tích geneQUANT được cung cấp kèm theo máy

Mã sản phẩm:

GELLITE: Máy chụp ảnh gel gelLITE

GELLITEPRO: Máy chụp ảnh gel gelLITE và tấm lọc ánh sáng trắng

GELLITEPROSAFE: Máy chụp ảnh gel gelLITE và tấm lọc ánh sáng trắng và xanh

GELLITESAFE: Máy chụp ảnh gel gelLITE và tấm lọc ánh sáng xanh