HỆ THỐNG ĐIỆN DI SOI GEL MYGEL INSTAVIEW™

  • Quan sát trực tiếp toàn bộ quá trình di chuyển và phân tách của DNA
  • Sử dụng ánh sáng xanh không ảnh hưởng đến DNA
  • Chụp ảnh có độ phân giải cao mà không cần lấy gel ra khỏi bể

Mã sản phẩm:

E1201: Hệ thống myGel InstaView™ trang bị đèn LED xanh

E1201-E: Hệ thống myGel InstaView™ trang bị đèn LED xanh, 230V

E1200: Bể điện di myGel InstaView™ trang bị đèn LED xanh

E1200-E: Bể điện di myGel InstaView™ trang bị đèn LED xanh, 230V

E1200-PSP: Bộ myGel InstaView™: E1200 và E2301 với nguồn cấp có màn hình cảm ứng

E1200-PSP-E: Bộ myGel InstaView™: E1200 và E2301 với nguồn cấp có màn hình cảm ứng, 230V

E1200-CS1: Bộ khay đổ gel 10,5 x 10 cm và 10,5 x 6 cm gồm đế, khay và lược 2 chiều E1101-COMB1

E1101-COMB1: Lược 2 chiều 22/12 răng cho bộ E1200-CS1, đóng gói 2 chiếc

E1200-OC: Nắp lọc màu cam cho đèn LED

E4000-VG1: Kính SmartView