Cleaver Scientific

Cleaver Scientific là một công ty tư nhân được thành lập vào năm 2004 với mục tiêu duy nhất là trở thành một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về điện di và các sản phẩm liên quan. Đội ngũ quản lý có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế, sản xuất và hỗ trợ các kỹ thuật sản phẩm này.
Công ty luôn tự hào về phương pháp tiếp cận hợp tác chặt chẽ với khách hàng để đảm bảo họ nhận được chất lượng và dịch vụ mà họ yêu cầu. Tuyên bố sứ mệnh của chúng tôi như sau:
Cleaver Scientific là công ty đi đầu trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất thiết bị điện di và các sản phẩm liên quan cho thị trường khoa học đời sống cũng như sản xuất và lắp ráp nhựa nói chung.
Tất cả nhân viên đều nhận thức được sự đóng góp của họ cho tương lai của Công ty và việc họ tuân thủ các yêu cầu của Công ty được công nhận là đóng một vai trò quan trọng trong mối quan hệ đối tác thành công, lâu dài và hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *