BDR

 

Blackhills Diagnostic Resources S.L.U. (BDR) được thành lập tại Zaragoza, Tây Ban Nha vào năm 2012. Mục tiêu hàng đầu của BDR là tập trung nghiên cứu, phát triển, sản xuất và thương mại hóa các sản phẩm phục vụ chẩn đoán ở người (CE-IVD).
BDR tập trung chuyên môn hóa trong một số kỹ thuật sinh học phân tử như Real Time PCR (qPCR), phân tích phân đoạn (Fragment analysis, QF-PCR) và giải trình tự thế hệ mới NGS. Ngoài ra, BDR cũng có bộ phận tin sinh học với nhiệm vụ phát triển các phần mềm phân tích kết quả chuyên dụng.
Hệ thống chất lượng của BDR đạt các tiêu chuẩn khắt khe nhất như chứng nhận cho các nhà sản xuất châu Âu (UNE-EN-ISO 13485, CE, tuân thủ theo Chỉ thị Châu Âu 98/79/CE). Nhờ vậy, các sản phẩm của BDR đã và đang được sử dụng rộng rãi trong các phòng xét nghiệm trên toàn thế giới.

 

Xem sản phẩm của BDR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *