Asuragen

 

“Con người luôn xứng đáng có được câu trả lời tốt hơn”

Asuragen được thành lập vào năm 2006 bởi Tiến sĩ Matt Winkler tại Thành phố Austin, Texas, Mỹ dựa trên những công nghệ tích lũy và đội ngũ nhà khoa học từ công ty hóa chất sinh học phân tử tiền thân. Mục tiêu của Asuragen là chuyển đổi những tiến bộ khoa học trở thành giải pháp cho những như cầu chẩn đoán và nghiên cứu lâm sàng cấp thiết. Trải qua hơn 12 năm phát triển, Asuragen đã tận dụng và chuyên môn hóa những công nghệ cốt lõi này để xây dựng một danh mục các sản phẩm chẩn đoán tiên tiến trong lĩnh vực Di truyền học người và Ung thư.

Asuragen tập hợp chuyên gia trong các lĩnh vực thiết kế, phát triển, sản xuất và thương mại các sản phẩm hướng tới xét nghiệm, chẩn đoán và nghiên cứu phân tử mang tính sáng tạo, tân tiến với chất lượng nổi bật. Nền tảng mục tiêu của Asuragen là không ngừng nâng cao tiêu chuẩn và nỗ lực hướng tới những gì tốt nhất, cung cấp những giải pháp mới và hiệu quả cho lĩnh vực di truyền phân tử và ung thư phân tử.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *